ROM-code

Samenstelling van de ROM-code

De conceptcode die in 2016 is opgesteld door de directies van de ROMs in samenwerking met Nationaal Register is tijdens de eerste Round Tables gepresenteerd aan de doelgroep, de participatiecommissarissen. Door de input van deze professionals uit de praktijk is een document tot stand gekomen dat recht doet aan de specifieke kenmerken van enerzijds de participatiecommissaris en anderzijds de betreffende ROM in zijn rol als aandeelhouder: de ROM-code. 

Doel

Het doel van de code is de rol en taakopvatting van het ROM-commissariaat te versterken, te verduidelijken en toetsbaar te maken.

De code gaat ervan uit dat een ROM-commissaris:

  • zich naar letter en geest houdt aan wet- en regelgeving
  • de specifieke kenmerken begrijpt van risicodragend investeren in de vroege fase en groeifase van een onderneming
  • de dynamiek begrijpt die investeren met publieke middelen met zich meebrengt
  • bereid is open te communiceren in besloten kring
  • bijdraagt aan een goede ontwikkeling van de voltallige RvC
     

Handreiking

Participatiecommissarissen kunnen gebruik maken van deze handreiking met daarin aandachtspunten die antwoord geven op allerlei vragen die zich bij de dagelijkse gang van het toezicht op een participatie kunnen voordoen. De handreiking bevat onder andere wet- en regelgeving, tools en tips omtrent verantwoording en contactgegevens van relevante instanties.

Download de handreiking

“Bij LIOF vinden we dat duurzaam financieel en maatschappelijk rendement vraagt om een commissaris die de uitgangspunten van het Governance Platform en de ROM-code onderschrijft”