Rol van de participatiecommissaris

De participatiecommissaris heeft dezelfde verantwoordelijkheden als een commissaris bij iedere andere organisatie. De context is echter anders. Er wordt immers geïnvesteerd in veelal jonge, innovatieve ondernemingen met een hoog risicoprofiel – en dat met publiek geld.

De praktijk laat zien dat het essentieel is dat participatiecommissarissen:

Afstand houden

Qua rolopvatting tegelijkertijd voldoende afstand van de ondernemer nemen om de toezichtrol adequaat te kunnen invullen.

Onafhankelijk opereren

Qua positie onafhankelijk kunnen opereren, deels in de structuur van de samenwerking met de onderneming en de ROM.

Flexibel zijn

Qua inzetbaarheid voldoende flexibel zijn – de gebruikelijke zittingstermijnen passen vaak niet bij de verschillende ontwikkelingsfases van ondernemingen. 

Matchen

Qua ervaring en persoonlijkheid matchen met die van de ondernemer.

Thema's

In de praktijk van de participatiecommissaris komen verschillende thema's aan bod. Denk aan:

 • Good governance – onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, verantwoording, integriteit, ESG-beleid, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen toezicht op de korte termijn en vooruitdenken naar een bestendige toekomst;
 • Informatievoorziening voor de RvC – het opstellen c.q. actueel houden van het informatieprotocol;
 • Impact en opportunities van ICT, the Internet of Things en Big Data;
 • Het 100 dagenplan en dan … ?;
 • Realiseren van een succesvolle herfinanciering – realiseren van een succesvolle exit-strategie;
 • Samenspel met de financier(s) – de bijzondere relaties met interne en externe stakeholders;
 • Financiën & risicomanagement – alle financieel-economische aspecten van de onderneming gecombineerd met actuele risicoanalyses;
 • Soft skills, boardroom dynamiek, samenstelling van het team en interventietechnieken;
 • Toezicht op overnames, allianties, samenwerking en ontvlechting;
 • Strategie op de agenda van de RvC – besluitvorming en begeleiding bij strategische keuzes;
 • Specifiek – voorzitters RvC;
 • Specifiek – de rol van de commissaris bij familiebedrijven;
 • Specifiek – inhoudelijke bijeenkomsten over de toekomstige ontwikkelingen in de diverse sectoren/markten.

"Commissaris bij een jong bedrijf – hoe zit het dan met de balans tussen coaching en control? Commissarissen, hoe ervaren ook, zijn daar zoekend. Mooi dat we bij BOM gezamenlijk met de andere ROM’s voor deze zoektocht het Governance Platform hebben ontwikkeld"