Over ons

Met dit platform beogen de vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen de verbinding tussen de commissarissen en de ROMs te verdiepen en hen een inspirerend netwerk te bieden.

De BOM is een economische ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet om bedrijven in Brabant verder te laten groeien. De BOM stelt kennis, kapitaal, talent, markt en faciliteiten beschikbaar aan Brabantse bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken. 

www.innovationquarter.nl

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Wij financieren vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteren buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseren samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. 

De regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg, LIOF, is er voor elke Limburgse MKB’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag, én voor ondernemers die zich in Limburg willen vestigen. We helpen ondernemers, groot en klein, met innoveren, samenwerken en investeren. Wie iets wil bereiken, krijgt van LIOF kennis, een diepgeworteld netwerk en kapitaal.

De NOM investeert in de ontwikkeling van Noord-Nederland. En daar kunt u, als ondernemer, goed gebruik van maken. U kunt in alle fasen van uw bedrijf een beroep op ons doen. Vanaf de start totdat uw organisatie zo goed als volgroeid is. En zelfs nog verder: tot opvolging of overname.

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland en Overijssel versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers sneller innoveren, investeren en internationaliseren.

Stuurgroep Governance Platform ROMs

Elke ROM is vertegenwoordigd in de stuurgroep. Deze wordt geadviseerd door een jurist. 

Geert Buiter

Executive Vice President NV NOM

Miriam Dragstra

Directeur BOM Capital

Tys van Elk

Algemeen directeur LIOF

Marius Prins

Directeur Oost NL

Francis Quint

Head of Capital InnovationQuarter

Paul van der Zanden

Legal Counsel

Programmamanagement

Nationaal Register is door de ROMs gevraagd het programmamanagement te verzorgen van het Governance Platform ROMs en operator te zijn van www.participatiecommissaris.nl.

Olaf Smits van Waesberghe

Directeur Nationaal Register

Annelies de Groot Kooijman

Adviseur Nationaal Register

“Commissarissen die zijn benoemd op voordracht van de NOM, spelen een belangrijke rol in het realiseren van de doelstellingen van de onderneming en de NOM als aandeelhouder. Het Governance Platform kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdieping en uitwisseling van kennis”

powered by